Thành tích nổi bật

Trường tiểu học Trung Văn

THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm học 2017-2018

 • Tập thể Lao động Xuất sắc
 • Đơn vị Tiên tiến Xuất sắc về Thể dục thể thao cấp thành phố
 • Bằng khen của BGD&ĐT có thành tích Xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1993 – 2018
 • Thư viện đạt danh hiệu “Thư viện Tiên tiến”
 • Công đoàn Vững mạnh xuất sắc
 • Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội có thành tích xuất sắc 3 năm liền trong phong trào hỗ trợ học sinh miền núi khó khăn.

Năm học 2018-2019

 • Tập thể Lao động Tiên tiến
 • Đơn vị Tiên tiến Xuất sắc về Thể dục thể thao cấp thành phố
 • Bằng khen của Trung ương hội Chữ thập đỏ
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCSHCM
 • Công đoàn Vững mạnh xuất sắc
 • Thư viện đạt danh hiệu “Thư viện Tiên tiến”

Năm học 2019-2020

 • Tập thể Lao động Tiên tiến
 • Đơn vị Tiên tiến Xuất sắc về Thể dục thể thao cấp thành phố
 • Bằng khen của Hội đồng đội Thành phố Hà Nội
 • Thư viện đạt danh hiệu “Thư viện Tiên tiến”

Năm học 2020-2021

 • Tập thể Lao động Tiên tiến
 • Đơn vị Tiên tiến Xuất sắc về Thể dục thể thao cấp thành phố
 • Bằng khen của Hội đồng đội Thành phố Hà Nội
 • Thư viện đạt danh hiệu “Thư viện Tiên tiến”

Năm học 2021-2022

 • Tập thể Lao động Tiên tiến
 • Đơn vị Tiên tiến Xuất sắc về Thể dục thể thao cấp thành phố
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Thư viện đạt danh hiệu “Thư viện Tiên tiến xuất sắc”

Năm học 2022-2023

 • Tập thể Lao động xuất sắc
 • Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Cờ thi đua của Thành Đoàn Hà Nội
 • Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
 • Đơn vị tiên tiến xuất sắc về thể dục thể thao cấp thành phố
 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2023-2024

 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo