Giảng dạy & học tập

HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP NĂM HỌC 2022-2023

HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP NĂM HỌC 2022-2023

HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP NĂM HỌC 2022 - 2023 Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023,, trường TH Trung Văn đã tổ chức “Hội thi viết đẹp và trang trí bảng”. Ban tổ chức nhận được 38 cô giáo đăng kí tham …