Hội CMHS trường

HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG TH TRUNG VĂN

Năm học 2021 – 2022

Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tiểu học Trung Văn là một tổ chức tự nguyện có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa phụ huynh học sinh, giáo viên và nhà trường, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng của các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học.

Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường tiểu học Trung Văn được lập ra với mục đích là “cầu nối” giữa nhà trường với gia đình nên Ban đại diện cha mẹ học sinh có nhiệm vụ phối hợp với giáo viên để tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ cho học sinh; tham gia và hỗ trợ nhà trường trong việc chăm lo đời sống sinh hoạt, học tập của con em mình; truyền tải những quy định, chủ trương trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục tại trường… Bên cạnh đó, Ban Đại diện CMHS phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh chăm chỉ, tự giác, vượt khó và có ý thức vươn lên trong học tập, chấp hành tốt nội quy trường lớp, không vi phạm pháp luật; tuyên truyền sâu rộng đến các cha mẹ học sinh và phối kết hợp với nhà trường tạo ra một môi trường giáo dục lành mạnh để phát triển nhân cách học sinh; xây dựng cho học sinh ý thức tự lực, tự quản để học sinh bộc lộ và phát huy năng lực làm chủ và ý thức tự học ngay từ khi mới vào trường; quản lí tốt việc học tập và rèn luyện của học sinh ở mọi nơi, mọi lúc; Động viên, khuyến khích, khơi dậy niềm tin, ước mơ trong mỗi học sinh giúp các em hoà mình vào tập thể, tạo niềm đam mê và hăng say phấn đấu trong học tập, rèn luyện.

Năm học 2021 – 2022, nhà trường có 39 ban đại diện CMHS của 39 lớp. mỗi lớp gồm 01 trưởng ban và 01 phó ban, 01 ủy viên. Sau khi họp Ban đại diện CMHS các lớp đã thống nhất bầu ra Thường trực ban đại diện CMHS của trường gồm có 7 ông bà sau:

DANH SÁCH BAN THƯỜNG TRỰC CMHS TRƯỜNG

NĂM HỌC 2021 – 2022

TT CMHS lớp Họ và tên Chức danh Phân công nhiệm vụ
1 3E Phạm Mạnh Cường Trưởng ban Phụ trách chung; đầu mối CMHS Khối 3
2 2A Vũ Bình Minh Phó ban Phụ trách các hoạt động truyền thông,  HĐ ngoài giờ LL, đầu mối CMHS Khối 2
3 5A Mai Thị Tân Phó ban Phụ trách tài chính
4 4A Nguyễn Tuấn Anh Phó ban Phụ trách công tác thi đua khen thưởng, đầu mối  CMHS Khối 4.
5 1A Triệu Thị Nhung Ủy viên Phối hợp t/c các HĐ, đầu mối CMHS Khối 1.
6 1E Nguyễn Hương Quỳnh Ủy viên Phối hợp t/c các HĐ giáo dục đạo đức và tuyên truyền.
7 5A Nguyễn Quang Trọng Ủy viên Phối hợp t/c các HĐ, đầu mối CMHS Khối 5.