Thông báo thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào Lớp 1 năm học 2019-2020

Để chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 – 2020, đặc biệt là tuyển sinh trực tuyến, trường Tiểu học Trung Văn thông báo tới CMHS thời gian thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến  như sau: từ ngày 15/6 đến 17/6/2019

Cách thức thử nghiệm đăng ký như sau:

Bước 1. Đăng nhập vào trang https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Bước 2. Chọn Đăng ký tuyển sinh

Bước 3. Chọn loại thử nghiệm đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

Phụ huynh chọn loại thử nghiệm đăng ký tuyển sinh.

Bước 4: Cập nhật mã số học sinh, mật khẩu, khai báo các thông tin cần thiết và lựa chọn tên trường có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh theo đúng tuyến.

Phụ huynh điền đầy đủ thông tin để đăng ký được thuận lợi, chính xác.

Bước 5: Bấm vào nút Tiếp tục để hoàn thành việc đăng ký. In Phiếu báo nhập học.

Lưu ý: Kết quả đăng ký thử nghiệm từ ngày 15/6 đến ngày 17/6 sẽ được hủy bỏ; Cha mẹ học sinh đăng ký chính thức tuyển sinh trực tuyến từ ngày 01/07 đến ngày 03/07/2019.