Lễ kết nạp đội viên năm học 2018-2019

Bài viết trước đó Hội chợ trung thu 2018
Bài viết sau đó Tặng mũ cho trẻ em Lớp 1