TIN VUI TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI

TIN VUI TRƯỚC THỀM NĂM HỌC MỚI

🎉 Học sinh Vũ Tùng Phương lớp 2A năm học 2021-2022 đã vinh dự tham gia Lễ trao giải Quốc gia Toelf Primary Challenge tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia. Em ghi dấu ấn đầu tiên trong 2 năm học đầu cấp với Giải Nhì TP. Chúc mừng Tùng Phương, chúc em tiếp tục có nhiều tiến bộ hơn nữa trong nhữ

ng năm học tiếp theo🎉🎉🎉🎉🎉