TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRẺ EM 2016  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI

TUYÊN TRUYỀN LUẬT TRẺ EM 2016
 HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI 
——////——
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai!
Trẻ em là mầm non, tương lai của đất nước. Hiện nay, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có một bộ phận trẻ em đang bị bạo hành, xâm hại… Luật trẻ em số 102/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 05/4/2016 đã tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các quyền trẻ em, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm đảm bảo tốt hơn các quyền lợi hợp pháp cho trẻ em. Luật gồm 7 chương với 106 điều, trong đó có 25 điều quy định về quyền của trẻ em .
Để Luật trẻ em thực sự là công cụ hữu hiệu bảo vệ trẻ em, giúp trẻ em có một môi trường sống an toàn và lành mạnh, rất cần sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, ngành cũng như các tổ chức xã hội và gia đình trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em!
Thiếu nhi Liên đội trường Tiểu học Trung Văn hãy cùng tìm hiểu và năm rõ quyền của trẻ em và tuyên truyền tới mọi người để cùng nhau chung tay góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc – trường học hạnh phúc – xã hội hạnh phúc!