CV SỐ 942/SGDĐT HÀ NỘI – HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023