VÒNG CHUNG KẾT KỂ CHUYỆN BẰNG TIẾNG ANH KHỐI 1, 2

English Storytelling Contest
🪸The final round of the English Storytelling Contest for grade 1 and grade 2 took place in the school library this morning. All the performances are well-prepared. The pupils showed their wonderful storytelling ability as well as their fluent English.
Who will win the first prize? Let’s wait!
🍄Sáng nay vòng chung kết kể chuyện bằng tiếng Anh dành cho khối 1 và khối 2 đã được diễn ra tại thư viện trường. Tất cả các tiết mục đều được chuẩn bị kỹ càng. Các học sinh đã thể hiện kỹ năng kể chuyện tuyệt vời cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát của mình.
Ai sẽ là người giành giải nhất đây? Chúng ta cùng chờ xem nhé!