TH TRUNG VĂN – THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2024 – 2025