TTNN Bình Minh BME gửi hệ thống Bài tập tự chọn dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 và bổ trợ lớp 3, lớp 4 và lớp 5 Tuần 1 tháng 04/2022

Kính gửi: Quý phụ huynh và các em học sinh

Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh BME xin gửi tới nhà trường hệ thống Bài tập tự chọn dành cho học sinh lớp 1, lớp 2 và bổ trợ lớp 3, lớp 4 và lớp 5 nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện củng cố kiến thức Tuần 1 tháng 04/2022.

BME xin được gửi kèm email này link download sau:

– Khối 1: https://mystudies.vn/#/course/3700

– Khối 2: https://mystudies.vn/#/course/3701

– Khối 3: https://mystudies.vn/#/course/3702

– Khối 4: https://mystudies.vn/#/course/3703

– Khối 5: https://mystudies.vn/#/course/3704

Hệ thống bài tập bao gồm:

+ Phiếu bài tập : Dành cho học sinh.

+ Đáp án : Dành cho phụ huynh để kiểm tra bài làm của học sinh

+ File nghe : Giúp học sinh hoàn thành Phần Listening trong phiếu bài tập.

Trân trọng!