Công văn số 2989/UBND-GDĐT của UBND quận Nam Từ Liêm về việc thống nhất các khoản thu khác đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quận năm học 2022-2023 (trừ các cơ sở giáo dục chất lượng cao)