HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP NĂM HỌC 2022-2023

HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP NĂM HỌC 2022 – 2023
🌟Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023,, trường TH Trung Văn đã tổ chức “Hội thi viết đẹp và trang trí bảng”. Ban tổ chức nhận được 38 cô giáo đăng kí tham gia.
🔥 Các cô giáo đã thể hiện được sự sáng tạo và tôn vinh nét đẹp của chữ Việt thật ấn trượng!
🏆 Ban giám khảo hội thi đã trao 02 giải Nhất, 07 giải Nhì và 06 giải Ba cho các thầy cô giáo có bài viết chữ đẹp và trang trí bảng tiêu biểu.
🔔 Hội thi đã góp phần động viên, khuyến khích phong trào viết chữ đẹp của thầy và trò trường TH Trung Văn. 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉