UBND QUẬN NAN TỪ LIÊM – THÔNG BÁO SỐ 635/TB-HĐTD NGÀY 05/09/2023 VỀ VIỆC TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÀ CA THI, PHÒNG THI, SỐ BÁO DANH, LỊCH THI, HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1 CỦA KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC QUẬN NAM TỪ LIÊM NĂM 2023