Thông báo mới

THÔNG BÁO V/v hỗ trợ HS học Toán Tiếng Anh

THÔNG BÁO V/v hỗ trợ HS học Toán Tiếng Anh

Kính gửi: CMHS Trường Tiểu Học Trung Văn,Nhằm giúp các Quý phụ huynh có thể đồng hành hỗ trợ con trong quá trình học tập, Nhà trường xin gửi tới  Quý phụ huynh Một số đường links …

Thông báo tuyển sinh Lớp 1 năm học 2017-2018

Thông báo tuyển sinh Lớp 1 năm học 2017-2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2017-2018 - Thực hiện vào Điều lệ trường mầm non, Điều lệ trường Tiểu học, Điều lệ trường THCS, trường THPT và THPT có nhiều cấp học; - Thực hiện Thông tư số …