Thông báo mới

Tổng kết năm học 2019-2020

Tổng kết năm học 2019-2020

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2029 - 2020 Năm học 2019-2020 là một năm học nhiều sự kiện, thuận lợi có, khó khăn cũng không ít nhưng lại là một năm để lại nhiều dấu ấn và niềm vui cho cả thầy và trò nhà …

HỎA TỐC: tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc quận năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

HỎA TỐC: tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc quận năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

                                                                     HỎA TỐC                                                                  Tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực …