Giảng dạy & học tập

SÂN CHƠI “BIỆT ĐỘI KHOA HỌC ISMART” 2018 – 2019

SÂN CHƠI “BIỆT ĐỘI KHOA HỌC ISMART” 2018 – 2019

“Biệt đội Khoa học ISMART” là cuộc thi tìm kiếm các “nhà khoa học nhí” (sân chơi dành cho học sinh đang theo học chương trình ISMART) cùng nhau thực hiện những dự án hoặc hoạt động ngoại khóa để nâng …