Tin tức

HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “VÌ MỘT VIỆT NAM XANH”

HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “VÌ MỘT VIỆT NAM XANH”

Mùa xuân năm Canh Tý (1960), nhân dân khắp nơi trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa nô nức tổ chức Tết trồng cây đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Từ đó đến nay, Tết trồng cây vào dịp đầu xuân mới …