Hoạt động chuyên môn

Tập huấn Giáo viên Năm học 2018 – 2019

Tập huấn Giáo viên Năm học 2018 – 2019

Sau 2 tháng hè chuyển trường, sắp xếp ổn định tổ chức, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Trung Văn , mọi hoạt động của nhà trường đã đi vào nề nếp. Vào ngày …