Tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 MỚI NHẤT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 MỚI NHẤT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022 MỚI NHẤT —————///—————— 🎉 Theo kế hoạch tuyển sinh ban đầu, ngày 23/7/2021 đến ngày 28/7/2021 nhà trường sẽ tuyển sinh trực tiếp tại trường TH Trung Văn …