Thành tích nổi bật

  • Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo

+ Đã có thành tích xuất sắc năm học 2008-2009

+ Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 1993 – 2018.

  • Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

+ Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007.

 + Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2017 – 2018

  • Bằng khen của BCH đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội

+ Liên đội đã có thành tích xuất sắc trong công tác đội  và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2013 – 2014; 2015-2016 và năm học 2017 – 2018.

  • Bằng khen của BCH Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội

+ Công đoàn đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2017 – 2018.

  • Giáo viên giỏi các cấp chiếm 80%. Học sinh đạt nhiều giải cao trong các kì thi các cấp, riêng 2 năm học gần đây: