Tin của trường

Thư ngỏ

Thư ngỏ

  Hình ảnh Logo mới trường Tiểu học Trung Văn Bài thuyết minh logo mới trường TH Trung …

Tin từ điểm trường Thào Hồng Dến

☘ VỚI TẤM LÒNG CHIA SẺ, Ngày 5/2/2020 đại diện trường THTV đã chuyển số tiền quyên góp được từ SỰ ỦNG HỘ CỦA các nhà hảo tâm, cơ quan đoàn thể, CMHS, CBGVNV và học sinh TRƯỜNG THTV trong thời gian vừa …