NGÀY HỘI QUYÊN GÓP SÁCH TRUYỆN – HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ ĐỌC SÁCH”

NGÀY HỘI QUYÊN GÓP SÁCH TRUYỆN 📚📕📘
Hưởng ứng “TUẦN LỄ ĐỌC SÁCH” năm học 2021-2022, phong trào “ Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay” là hoạt động thường niên của nhà trường. Hoạt động này đã góp phần làm giàu thêm cho mục lục sách của thư viện📚📚📚📚📚
🎉 Trường Tiểu học Trung Văn tổ chức Ngày hội “Quyên góp sách, truyện” đã thu hút 100% Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên và học sinh tham gia.
🎉 Thông qua hoạt động này Thư viện đã nhận được 2576 cuốn sách bao gồm :Sách Danh nhân, sách Khoa học, sách Văn học, Truyện Thiếu nhi,…
📚 Ngày hội đã diễn ra thành công tốt đẹp 🎉🎉🎉🎉