CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC NÂNG CAO SỨC KHOẺ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

VIDEO SỐ 01: Bài hát: Bé vui khỏe – Nhạc và lời: Lê Vinh Phúc: BÀI TẬP THỂ DỤC DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC

– Nguồn: Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UNICEF Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản xây dựng các bài tập Thể dục nhằm nâng cao sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo và học sinh phòng chống dịch COVID-19

– Link tải tài liệu chương trình: https://bit.ly/2ExIroY
– Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mkDFO-WKjFs

VIDEO SỐ 02: Em phòng chống Corona ở trường – Nhạc và lời: Bùi Anh Tôn: BÀI TẬP THỂ DỤC DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC

– Nguồn: Vụ Giáo dục Thể chất – Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UNICEF Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản xây dựng các bài tập Thể dục nhằm nâng cao sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo và học sinh phòng chống dịch COVID-19

– Link tải tài liệu: https://bit.ly/2ExIroY
– Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=E7t_UevrPvY