Công văn tuyển sinh vào lớp 6 chương trình thí điểm đào tạo song bằng và lớp 6 Trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2019 – 2020 của SGD&ĐT Thành phố Hà Nội

Tải công văn 1328/SGDĐT-QLT ngày 11/04/2019 của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội

Tải mẫu đơn đăng kí dự tuyển