Kết quả hội thi Tin học trẻ cấp Quận lần thứ VI năm 2019

Phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng về tin học trong thanh thiếu nhi thành phố; qua đó phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho thành phố. Chúc mừng các bạn có tên sau đã đạt giải trong hội thi Tin học cấp quận lần thứ VI:

2.Nhóm các em học sinh Lớp 5I: Vương Lê Việt Anh, Lê Diệu Hương, Đỗ Hoàng Minh – Xây dựng phần mềm học Tiếng Anh dựa trên kĩ thuật tương tác người máy – Giải Nhất