LANGUAGE LINK VIỆT NAM – GỬI TẶNG: TÀI LIỆU THỰC HÀNH THỰC HÀNH NGÔN NGỮ TRỰC TUYẾN – TUẦN 25

Kính gửi: Cha mẹ học sinh (CMHS) và Giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN)

Công ty Language Link Việt Nam tiếp tục gửi tặng học sinh tài liệu Thực Hành Ngôn Ngữ trực tuyến Tuần 25 như trong bảng bên dưới:

Trường Khối Tuần 25
TH TRUNG VĂN   Link Bài tập
2 https://wordwall.net/play/29762/980/2550
3 Cơ bản https://wordwall.net/play/29759/116/3848
Nâng cao https://wordwall.net/play/29759/148/6979
4 https://bit.ly/3pIlDYy
5 https://bit.ly/3hHT4G2

Trân trọng!