TIỂU HỌC TRUNG VĂN – TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021-2022
——————————–
☘️Hành trình năm học 2021-2022 đã đến đích trong an toàn và hạnh phúc. Một năm học linh hoạt, tích cực, chủ động đối với cả thầy và trò THTV. Dịch bệnh kéo dài khiến giáo dục nói chung và hoạt động dạy học của trường THTV nói riêng có nhiều thay đổi. Chúng ta đâu phải chỉ có những khó khăn và những khoảng trống để lại mà các thầy cô, học trò nhận được nhiều đấy chứ. Nhận được sự phối hợp, sẻ chia của CMHS, nhận được sự sáng tạo, tích cực của học sinh, tinh thần vượt khó của cả thầy và trò đều được bồi dưỡng, năng lực chuyên môn của giáo viên được nâng lên rõ rệt….Từ đó có nhiều quan điểm sống, tác phong làm việc, học tập thay đổi theo hướng tích cực. Thật vui♥️
☘️Bài tập hè của các con là hãy có một mùa hè vui vẻ, bổ ích, tích cực tự bồi dưỡng và tham gia các khóa bồi dưỡng các kĩ năng sống cho bản thân.
Xem video tổng kết tại đây: https://fb.watch/dz2PyshkAA/