Tiểu học Trung Văn – Thông báo: TT ngoại ngữ Bình Minh BME thiết kế tài liệu ôn luyện tiếng Anh cho các khối lớp hỗ trợ học sinh ôn tập củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ học tránh dịch nCoV

Thực hiện Công văn số 335/BGDĐT-GDTrH ngày 07/02/2020 của Bộ GD&ĐT về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCoV, Trung tâm ngoại ngữ Bình Minh BME thiết kế tài liệu ôn luyện tiếng Anh cho các khối lớp để học sinh ôn tập củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ.

1. Tài liệu ôn luyện cho các khối đính kèm phía dưới:

Tải tài liệu Khối 1: K1-eow review grade 1 final (EOW Starter)

Tải tài liệu Khối 2: K2-EOW level 1_grade 2_2 tiết

Tải tài liệu Khối 3: K3-Khối 3-TIENG ANH 3

Tải tài liệu Khối 4: K4-Tiếng Anh 4 – review grade 4 final

Tải tài liệu Khối 5: K5-Tiếng Anh 5 – review grade 5 final

2. Đáp án của tài liệu (phục vụ việc phụ huynh có thể kiểm tra kết quả bài tập cho học sinh tại nhà)

Tải đáp án Khối 1: K1-ĐA-eow review (EOW Starter) answer key grade 1 final

Tải đáp án Khối 2: K2-ĐA-key-eow 2_level 1_grade 2

Tải đáp án Khối 3: K3-ĐA-TIENG ANH 3_1

Tải đáp án Khối 4: K4-ĐA-Keys – Tiếng Anh 4 – review grade 4 final

Tải đáp án Khối 5: K5-ĐA-Key-Tiếng Anh 5 – grade 5 final