Tiểu học Trung Văn – Thông báo về việc học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 01/03/2020 nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do vi rút Covid-19 gây ra