Tin vui – 21 học sinh Tiểu học Trung Văn đã đạt thành tích cao trong vòng loại Olympic Tiếng Anh toàn cầu KGL Contest 2020

Tải Kết quả vòng loại Olympic Tiếng Anh Toàn Cầu KGL CONTEST 2020 – TH Trung Văn