BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ QUA VIDEO KHỐI 1 – TÀI LIỆU Tiếng Anh 1 i-learn Smart Start 1

Tài liệu bài giảng trực tuyến qua hỗ trợ học sinh khối 1 –  Tài liệu Tiếng Anh 1 i-learn Smart Start 1 theo đúng nội dung tuần học theo PPCT hiện hành tại nhà trường. ( link đính kèm)
TUẦN TÊN BÀI BÀI GIẢNG ONLINE
21 Unit 6 Activities (Lesson 3 –p42)
– Review 5-6
https://www.youtube.com/watch?v=2hfBDPoFioM&t=222s
22 Unit 7 Numbers (Lesson 1 –p45)
– Numbers
youtube.com/watch?v=liYicx6A7rE
    Trân trọng cảm ơn!