Danh sách phòng thi IMAS

Danh sách phòng thi IMAS

THÔNG BÁO
V/v Thi Đánh giá năng lực tư duy toán quốc tế IMAS
                       VÒNG 1:
                       * Thời gian: ngày 19/01/2018
* Địa điểm: Trường tiểu học Trung Văn
* Thông báo kết quả vòng 1: 05/02/2018 (tại Website kì thi)
Lưu ý: Khi đi thi HS mang bút chì 2B và tẩy

                       VÒNG 2
                       * Thời gian dự kiến: 01/04/2018
* Địa điểm: Tập trung (theo thông báo của Ban Tổ chức)
Lưu ý: Khi đi thi HS mang bút chì 2B và tẩy

                       LỄ TRAO GIẢI
                       * Thời gian (dự kiến): 13/05/2018
* Địa điểm: Hà Nội