HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
🌸 Sáng mùa thu, 1/10/2022 trường THTV long trọng tổ chức hội nghị CBVCNLĐ năm học 2022-2023.
🌸 Trong không khí tập trung dân chủ và sự nhất trí cao, hội nghị đã kí giao ước thi đua, bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2022-2024.
🌸 Các tổ tham gia nhiều ý kiến tham luận hay nhằm củng cố phát triển nhà trường. CBGVNV cùng đồng lòng xây dựng THTV là trường học hạnh phúc, nhà giáo mẫu mực, học sinh tích cực.
🌸 Hội nghị khép lại trong không khí vui tươi phấn khởi, sẵn sàng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
Bài viết trước đó THI KỂ CHUYỆN TIẾNG ANH
Bài viết sau đó VUI HỘI TRĂNG RẰM 2022