iSMART-THÔNG BÁO BỔ SUNG KÊNH HOTLINE HỖ TRỢ HỆ THỐNG BỔ TRỢ TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN (iTO)

Nhằm hỗ trợ phụ huynh và học sinh đăng nhập, sử dụng Hệ thống bổ trợ tiếng Anh trực tuyến (iTO) được kịp thời,

iSMART xin thông báo tới Quý CMHS về việc bổ sung thêm kênh tư vấn, giải đáp thông tin liên quan đến Hệ thống iTO, cụ thể như sau:

iSMART bổ sung thêm tổng đài Hotline để ghi nhận và phản hồi thông tin tới phụ huynh học sinh từ khối 1-5 trong quá trình sử dụng Hệ thống ôn tập kiến thức và kiểm tra định kỳ, giữa kỳ đối với học sinh khối 2-5.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Hotline: 0866212322 

Trân trọng!