Lịch phát sóng các bài học trên Kênh 1 và 2 của Đài THHN Tuần từ 25/05/2020 đến 30/05/2020

TẢI THÔNG TIN PHÁT SÓNG CÁC TIẾT DẠY TRÊN ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI:

 Môn Tiếng Anh- Lớp 4, 5_Tiểu học _Thông tin phát sóng 25-5-2020 đến 30-5-2020

Môn Tiếng Việt- Lớp 4, 5_Tiểu học _Thông tin phát sóng 25-5-2020 đến 30-5-2020

Môn Toán- Lớp 4, 5_Tiểu học _Thông tin phát sóng 25-5-2020 đến 30-5-2020