Tham gia dự kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán Bebras 2020

Xem thông tin kì thi qua đường link sau: https://www.bebras.vn

Tải mẫu phiếu đăng kí tham dự kì thi

Bebras2020-Phieu dang ky thi cua hoc sinh voi truong