Thông báo về việc điều chỉnh chất vải, kiểu dáng, giá tiền áo đồng phục hè, đông cho học sinh Năm học 2019-2020