Tiểu học Trung Văn – Thông báo: Language Link Việt Nam hỗ trợ học sinh ôn tập tiếng Anh tại nhà trong thời gian nghỉ học để tránh dịch nCoV

Kính gửi Quý Phụ huynh,trong thời gian nghỉ học để tránh dịch nCoV, Language Link VN kính đề nghị Phụ huynh nhắc nhở và hỗ trợ con ôn tập những nội dung đã học trong chương trình. Cụ thể các con đã học các nội dung như sau:

PH hướng dẫn con ôn lại từ vựng và cấu trúc, truy cập vào các ứng dụng phần mềm hoặc đĩa của bộ sách để ôn tập kiến thức của các bài học trên. Ngoài ra PH cho phép con truy cập vào những website sau đây để ôn tập và mở rộng kiến thức phù hợp với trình độ của con: