Tiểu học Trung Văn – Thông báo về việc học sinh nghỉ học để phòng chống dịch đường hô hấp cấp do chủng Corona mới gây ra