Trường Tiểu học Trung Văn chúc mừng 3 em học sinh được vào Top 15 học sinh- Khu vực Phía Bắc Dự án Khoa học xuất sắc nhất