Thông báo – Lịch phát sóng chương trình “Học trên truyền hình” phát trên kênh 1, 2 – Đài truyền hình Hà Nội (Tuần từ 06/04 đến 11/04/2020)