UBND Quận Nam Từ Liêm – Thông báo về việc tiếp nhận bổ sung phiếu đăng ký tuyển dụng Giáo viên THCS theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/06/2019 của UBND Thành phố Hà Nội

Tải QD 3455 cua TP sua QD 1076

Tải snv-1627-2019-012019.signed

Tải tb-650-2019-01-signed