Công văn số 08/PGDĐT ngày 07/01/2022 V/v ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) tại các cơ sở giáo dục