Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thực hành Vòng 2 và hướng dẫn thí sinh một số nội dung liên quan đến tổ chức thực hành vòng 2 kỳ xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019 đối với các trường hợp LĐHĐ làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc Thành phố từ năm 2015 trở về trước