UBND Quận Nam Từ Liêm – Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Nam Từ Liêm năm 2019