DS thi “Toán quốc tế Kangaroo – IKMC” năm 2018

Trường Tiểu học Trung Văn thông báo danh sách học sinh thi “Toán quốc tế Kangaroo – IKMC” năm 2018, dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 03 năm 2018. Địa điểm thi nhà trường sẽ thông báo sau!