HỎA TỐC: tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc quận năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

                                                                     HỎA TỐC                                                                  Tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc quận năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước

Phòng Nội vụ gửi các trường một số văn bản về tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc quận năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước. Yêu cầu đ/c Hiệu trưởng các trường thực hiện công khai theo quy định, thông báo tới các thí sinh có tên trong danh để để nghiên cứu, thực hiện NGAY theo quy định.
Các văn bản triển khai của Thành phố:
– Quyết định số  2362/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức xét tuyển vào viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc quận năm 2020 đối với các trường hợp lao động hợp đồng làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2015 trở về trước
Tệp đính kèm  qdub-2362-2020-01_signed
– Hướng dẫn số 1586/HD-BCĐ ngày 12/6/2020 của Ban Chỉ đạo
Tệp đính kèm  snv-1586-2020.signed
– Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển viên chức
Tệp đính kèm 23Mau_PhieuĐKDT_LầnĐầu_H.V.Thanh (1)
– Phiểu đổi nguyện vọng lần 1
Tệp đính kèm 24Mau_Phieu_ChuyenDoiLan1_H.V.Thanh
– Phiếu đổi nguyện vọng lần 2
Tệp đính kèm 25Mau_Phieu_ChuyenDoiLan2_H.V.Thanh
Chú ý:Thí sinh lấy mã số DSĐKDT tại Hướng dẫn số1586/HD-BCĐ ngày12/6/2020 của Ban Chỉ đạo
Yêu cầu thí sinh thường xuyên theo dõi nội dung thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ Thành phố, cổng thông tin điện tử của Quận.
Trân trọng!