Kết quả thi TNNT toàn quốc lần thứ XIII – Năm học 2014-2015

Vòng chung kết cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” lần thứ XIII và viết chữ đẹp “Nét chữ – nết người” toàn quốc năm học 2014-2015 đã diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tham gia hội thi, Trường Tiểu học Trung Văn rất vui mừng có 2 em đạt giải. Đó là em Ngô Lưu Hà My – học sinh lớp 3H – đạt giải Thám hoa, em Vũ Hoàng Khánh Uyên – học sinh lớp 2I – đạt Bảng nhãn.

Xin chúc mừng 2 em !