SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI – Thông báo nghỉ tết dương lịch 2020