Thông báo: Thời gian biểu năm học 2019 – 2020

Thông báo 

Thời gian biểu năm học 2019 – 2020

(Áp dụng từ ngày 6/9/2019)

Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11

Buổi chiều:

– Thứ 2, 4, 6: Từ 13h30 đến 16h15

– Thứ 3, 5: Từ 13h30 đến 17h